Autisme

MCDD is de afkorting van het Engelse Multiple Complex Developmental Disorder ofwel Meervoudig Complexe Ontwikkelingsstoornis. MCDD wordt gezien als ontwikkelingsstoornis in het Autisme Spectrum. Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme. De term spectrum wordt gebruikt in de zin van een veelkleurige waaier, om aan te geven dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit.

Bij MCDD staan niet alleen contactproblemen voorop, maar ook problemen bij het reguleren van emoties en gedachten. Ook treden er dikwijls psychotische verschijnselen op. MCDD heeft geen aparte erkenning in het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM-5.

Gezien de complexiteit van deze ontwikkelingsstoornis is expertise hierover essentieel voor goede zorg en onderwijs. Daar willen we aandacht voor vragen.

De missie van stichting Onbegrijpelijk Brein is het geven van informatie aan cliënten, ouders, verwanten en professionals die te maken krijgen met een meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis.

Voor meer informatie over de stichting kijk op www.onbegrijpelijkbrein.nl

Help ons meer bekendheid te geven over MCDD, van elke verkochte armband gaat er 10% naar de stichting!

Geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen.